Styrelsen

Styrelsen för Sollefteå Musiksällskap består av

Ulla Thorsell Östlund / Ordförande
tel. 0620-583 13
070-609 42 04
ulla@ostanback.se

Mika Lidén/ Vice ordförande

mika.liden@mac.com

Carina Alm/Sekreterare
070-6125030

Barbro Fröst
tel. 073- 801 19 02

Elise Eriksson                                                                                                                        tel.  070-3782991