Bli medlem

Vill du stödja Musiksällskapets verksamhet och ta del av dess utbud genom utskick och e-postmeddelanden, bli medlem i föreningen genom att betala in 100:- till           Sollefteå Musiksällskap, bankgiro 616-6334 eller plusgiro 72 53 86-7.                     Ange  namn och adress samt, i förekommande fall, e-postadress.