Bli medlem

Vill du stödja Musiksällskapets verksamhet och ta del av dess utbud genom utskick och e-postmeddelanden, bli medlem i föreningen genom att betala in 150:- / makar, sambor och 100:- / enskild medlem till  Sollefteå Musiksällskap, bankgiro 616-6334  eller  plusgiro 725386-7.  Ange  namn och adress samt e-postadress.

”/”