Styrelsen

Styrelsen för Sollefteå Musiksällskap består av

Ulla Thorsell Östlund / Ordförande

070-609 42 04
ulla.ostanback@gmail.com

Barbro Fröst/ Vice ordförande

073- 801 19 02

Carina Alm/Sekreterare
070-6125030

Gunilla Rudehill
070-6932690

Elise Eriksson                                                                                                                  070-070-3782991

Birgitta Binnegård

076-8015523

Elisabet Norén

070-3476411