Styrelsen

Styrelsen för Sollefteå Musiksällskap består av

Ulla Thorsell Östlund / Ordförande

070-609 42 04
ulla@ostanback.se

Barbro Fröst/ Vice ordförande

073- 801 19 02

Carina Alm/Sekreterare
070-6125030

Gunilla Rudehill
070-6932690

Elise Eriksson                                                                                                                  070-3782991

Birgitta Binnegård

076-8015523

Dieter Funda

073-8366161